Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Oceľové rúry a tvarovky

Oceľové rúry a tvarovky
Oceľové rúry a tvarovky Oceľové rúry a tvarovky

Popis systému

Systém UNIVENTA M STELL-PRESS Je kompletný inštalačný systém pozostávajúci z oceľových rúrok a tvaroviek od priemeru 15 mm do 108 mm. Rúrky a tvarovky sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka. Pozinkovaný povrch zabezpečuje antikoróznu ochranu voči vonkajším vplyvom prostredia.

Použitie technológie “press” v Systéme M STEEL-PRESS nám dovoľuje rýchle a bezpečné zhotovenie spojov pomocou lisovania pri použití bežne dostupného náradia (press). Vynechanie procesu výroby závitov alebo zvarovania nám umožňuje veľmi rýchlu montáž aj pri použití rúrok veľkých priemerov.

trojbodový spôsob lisovania

Rúrky a tvarovky M STEEL-PRESS sú vyrobené z tenkostennej ocele, čím sa značne znižuje váha všetkých prvkov systému a uľahčuje to samotnú montáž. Vďaka spájaniu technológiou “press” získavame spoje s približne rovnakým priemerom ako je priemer rúrky, čo značne znižuje tlakové straty v rámci celého systému a vytvára dobré hydraulické podmienky.

Okrem lisovaných spojov Systém M STEEL-PRESS ponúka celú radu tvaroviek so závitom vonkajším ako aj vnútorným. Vzhľadom k tomu že sú závity v oceľových tvarovkách kónické, prípustné je iba spojenie s mosadznými tvarovkami s vonkajším závitom Systému M STEEL-PRESS Press a Push v kombinácii s tvarovkami M STEEL-PRESS s vnútorným závitom. Prevedenie spojenia týmto spôsobom sa zabezpečí minimálnym množstvom tesnenia (konope, teflón. páska a pod.). Takisto nie je možné bezprostredne spájať oceľové rúrky a tvarovky Systému M STEEL-PRESS s nerezovou oceľou. Vždy je potrebné použiť rozdeľujúce prvky z mosadze alebo bronzu dlhých minimálne 50 mm.

Možnosti použitia oceľových rúrok a tvaroviek M STEEL-PRESS:

 • inštalácia rozvodov ústredného kúrenia v uzavretom (tlakovom) systéme
 • inštalácia rozvodov chladenia
 • inštalácia rozvodov protipožiarneho vodovodu
 • inštalácia rozvodov klimatizácie
 • inštalácia rozvodov pre solárne systémy

Farebný prospekt k rúrkam a tvarovkám nájdete tu.

 

Oceľové rúrky a tvarovky M-SteelVýhody systému M STEEL-PRESS:

 • rýchla a bezpečná montáž, bez zvarovania a výroby závitových spojov
 • veľký rozsah priemerov rúrok a tvaroviek od 15 mm až do 108 mm
 • široký rozsah pracovnej teploty -20°C až +110°C (pri štandardných
 • O-krúžkoch, ktoré sú súčasťou tvaroviek). Pri výmene O-krúžkov
 • za FPM/Viton je rozsah teplôt -30°C až +180°C , krátkodobo +230°C.
 • odolnosť na vysoké tlaky do 16 bar
 • možnosť kombinácie s plastovými rozvodmi
 • nízka hmotnosť rúrok a tvaroviek
 • vysoká estetika montáže
 • odolnosť proti mechanickému poškodeniu
 • Oceľové rúrky a tvarovky M STEEL-PRESS sa nesmú ohýbať za "tepla". Prípustné je ohýbanie za studena pri dodržaní minimálneho priemeru ohybu (R = 3,5xdz). Nedoporučuje sa ohýbať rúrky za studena nad priemer 54 mm. Doporučuje sa používať hotové oblúky a kolená 90° a 45° dodávané v rámci Systém M STEEL-PRESS. 
 • Na rezanie rúrok sa nesmie používať náradie, ktoré vytvára veľké množstvo tepla (pálenie, uhlová brúska a pod.). Na rezanie rúrok M STEEL-PRESS sa používa len krúžkový rezák (ručný alebo mechanický).
 • Nedoporučuje sa vypúšťať systém naplnený vodou. V nevyhnutnom prípade napr. pri skúške tesnosti, doporučujeme ju prevádza• stlačeným vzduchom. 
 • V prípade krytia rúrok M STEEL-PRESS v prestupoch budov je nutné rúrky zaizolovať, z dôvodu tepelnej rozťažnosti a ochrany pred stavebnou chémiou. 
 • V prípade použitia systému na transport chemických látok, je nutné využitie rúrok M STEEL-PRESS konzultovať s oddelením Technickej pomoci UNIVENTA.
 • Inštalácie vyhotovené Systémom M STEEL-PRESS sa musia uzemniť.

Podrobnú dokumentáciu s stenovému vykurovaniu nájdete tu.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás