Zásobníky vody

Zásobníky vody
Zásobníky vody Zásobníky vody Zásobníky vody

System Description

Akumulačné zásobníky a zásobníky vody v produktovej rade UNIVENTA poskytujú špičkovú kvalitu za prijateľné ceny. Český výrobca s dlhoročnými skúsenosťami umožžňuje vyrobiť zásobníky z ocele alebo nerezu v objemoch od 200 až 10 000 l a okrem štandardne vyrábaných typov prispôsobí sa kažždému prípadu aj individuálne (rôzne rozmiestnenie výstupov a pod.).

V štandardnej ponuke sú zásobníky:

 • Smaltované zásobníkové ohrievače teplej vody (TV) s dvoma vykurovacími špirálami
 • Špeciálne kombinované akumulačné zásobníky FE AKU TV/SOL pre prietokový ohrev TV a solárne systémy
 • Akumulačné zásobníky FE AKU TV s vysokovýkonným tepelným výmenníkom pre prietokový ohrev TV (umiestnený hore)
 • Akumulačné zásobníky FE AKU SOL s vysokovýkonným tepelným výmenníkom pre solárne systémy TV (umiestnený dole)
 • Akumulačné zásobníky FE AKU ST bez tepelného výmenníka

Ďalšie možnosti:

  • výroba podľa požiadavky
  • rôzne konštrukčné úpravy (umiestnenie výstupov a pod.)
  • výroba nerezových zásobníkov

typy zásobníkov

Potreba energie na prípravu TV je súčtom potreby základnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody vrátane stratovej energie v zdroji tepla, v zásobníku TV, v distrubičnej sústave TV a potreby, energie, ktorú treba dodať v čase medzi otvorením výtoku vody (kohútika) a dosiahnutím jej výpočtovej teploty.

Sústavu je potrebné navrhnúť tak, aby:

 • výpočtová teplota TV s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C (viac v „Termická dezinfekcia“, str.10),
 • výpočtová teplota TV bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C,
 • maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K,
 • z výtoku batérie od otvorenia kohútika vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou,
 • tepelná strata - lineárna hustota tepelného toku potrubia neprekročila 8 W/m,
 • tepelná strata zásobníkov a zásobníkových nádrží nepresiahla hodnoty podľa tech.normy STN EN ISO 12241 - Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných prevádzkach.

Viac sa dočítate v technických podkladoch tu - Technické podklady.

Farebný prospekt k zásobníkom nájdete tu:  Zásobníky vody

Baktérie Legionella pneumophila sú patogénne hydrofóbne mikroorganizmy, ktoré osídľujú vodovodné a klimatizačné systémy budov a pri ich premnožení predstavujú vážne zdravotné riziko sprevádzané rôznymi problémami a respiračnými ochoreniami. Medzi takéto ochorenia patrí aj legionelóza, známa aj ako legionárska choroba. Baktérie Legionella sa bežne vyskytujú vo vodných tokoch, stojatých vodách, pôde, v prostredí vodovodných systémov, zásobníkov teplej vody, armatúrach, potrubí sa nachádzajú v sedimentoch a v prípade silného premnoženia v podobe biofilmu.

Baktérie Legionella Predstavujú riziko v prípade, že sa rozprášia do ovzdušia v podobe aerosólu (napr. pri sprchovaní) a sú vdýchnuté človekom s oslabenou imunitou, deťmi, fajčiarmi, staršími ľuďmi a pod.. Choroba sa prejaví podobnými príznakmi ako chrípka a môže prerásť do vážnych stavov ako sú atypické zápaly pľúc s ťažkým priebehom. Podľa normy STN 83 0616 (Kvalita teplej úžitkovej vody) má prevádzkovateľ budovy povinnosť zabezpečiť v sústave teplej vody predpísanú kvalitu a teplotu vody v každom odbernom mieste pri dodržaní základných parametrov pitnej ohriatej vody. Teplota pri ktorej dochádza k množeniu mikroorganizmov Legionella je od 25 do 50 °C.

Riešenie: Zásobníky na TV aj celé potrubné rozvody až po výtokové miesto je preto nutné periodicky ohriať na teplotu, pri ktorej dochádza k zahubeniu škodlivých mikroorganizmov Legionella (doba ohrevu závisí od teploty termickej dezinfekcie na 5 až 15 minút), s následným preplachovaním pri teplote nad 60 °C. V prípade, že ohrev zásobníka nie je dostatočne zabezpečený primárnym zdrojom, je nutné inštalovať v zásobníku pre tento účel elektrickú vykurovaciu špirálu/vložku. V prípade použitia zásobníka s prietokovým ohrevom TV nedochádza k prípadnej kontaminácii (kolonizácii) baktériami Legionella, nakoľko pitná voda sa ohrieva až pri samotnej spotrebe. Občasná termická dezinfekcia celého systému je ale vhodná.

Contact us
Ohodnoťte nás