Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá Tepelné čerpadlá Tepelné čerpadlá

Popis systému

Tepelné čerpadlá využívajú bezplatnú energiu z prírody – pôdy, podzemnej vody alebo vzduchu. Na prevádzku samotného tepelného čerpadla je potrebná iba elektrická energia, ktorá poháňa kompresor (pri využívaní tepla zo vzduchu aj energiu pre ventilátor). Tak dosiahnete oproti starému vykurovaciemu systému úsporu 60 až 75% nákladov na vykurovanie.

Tepelné čerpadlá predstavujú plnohodnotné a komfortné vykurovanie aj v našich zemepisných šírkach. Okrem tepelných čerpadiel so štandardnou výstupnou teplotou 55 °C, sú v ponuke aj tepelné čerpadlá s výstupnou teplotou 65 °C vhodné aj pre vykurovanie radiátormi.

Ponúkame tepelné čerpadlá značky:

Logo-ochsner

 

 

Katalóg tepelných čerpadiel Ochsner nájdete tu.

Katalóg tepelných čerpadiel Termoplus nájdete tu.

 

Viac o výbere tepelného čerpadla sa dočítate tu.

Princíp prevádzky tepleného čerpadla je opačný, ako v prípade chladničky, ktorá odoberá teplo (z vnútra) a odovzdáva ho okoliu (miestnosti). Tepelné čerpadlo teda odoberá teplo z okolia a odovzdáva do domu.

Sprievodcu tepelnými čerpadlami nájdete tu.

 

Tepelné čerpadlá ZEM-VODA

tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlá ZEM-VODA (soľanka-voda) využívajú teplo akumulované v zemi ako zdroj energie. Dážď a slnko ohrieva vrchnú vrstvu zeme od jari do jesene. Túto energiu získavajú tepelné čerpadlá zo zemných kolektorov - potrubia umiestneného zhruba 1,2 m pod rovinou terénu. Na dostatočný výkon je potrebné zakopať potrubie na ploche zhruba dvojnásobku vykurovacej plochy domu.

Druhým typom je získavanie energie z hlbinných vrtov. Tepelné čerpadlá odoberajú energiu po celej dĺžke vrtu, v ktorom sú zapustené dve slučky potrubia, predstavujúce akýsi výmenník tepla. Približná hĺbka vrtu (m) sa vypočíta ako výkon tepelného čerpadla (v kW) x 14. Vrtov sa robí podľa potreby niekoľko v dĺžke zhruba 60-80 m. Oproti predchádzajúcemu typu (zemný kolektor) je nevýhodou, že pôda sa vo veľkých hĺbkach ohrieva pomaly (vyššie riziko zamrznutia). Výhodou je však minimálna veľkosť plochy, ktorú zaberá v záhrade. Zemné práce na výkop zeminy pre zemný kolektor alebo vrt sú však pomerne drahé (cca 40 Eur/m vrtu).

Tepelné čerpadlá VODA-VODA

tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlá VODA-VODA patria medzi najúčinnejšie pri získavaní energie z okolitého prostredia (vody). Teplota spodnej vody je pomerne stabilná (7 °C až 13 °C). Závisí od miesta, kde sa čerpá. Pomer medzi energiou získanou z vody a energiou z tepelného čerpadla na výstupe je tzv. chladiaci faktor (COP). V tepelných čerpadlách tohto typu presahuje hodnotu 5, vzhľadom na ročný priemer.

Pred použitím vody ako primárneho zdroja tepla, je potrebné vykonať test výdatnosti zdroja (dostatočný objem vody) a jeho kvality.

 

Tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA

tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA odoberajú teplo z okolitého vzduchu, ktorý tým ochladzujú. V krajnom prípade dokážu pracovať až do teploty -20 °C, no ich účinnosť pri mínusových teplotách sa výrazne znižuje. Optimálnejšie je dni, počas ktorých teplota dosahuje mínusové teploty vykryť zapnutím druhého zdroja tepla (napr. elektrokotol, prietokový ohrievač a pod.). V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma typmi tepelných čerpadiel však tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA z hľadiska inštalácie vyžadujú iba minimum prác. Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšia obsahuje ventilátor a umiestňuje sa obyčajne do záhrady mimo budovy. Vnútorná do pivnice (kotolne, tech.miestnosti).

Tepelné čerpadlo SPLIT Europa MIni IWPTepelné čerpadlá Ochsner pre ohrev teplej úžitkovej vody sa v princípe nelíšia od tepelných čerpadiel VZDUCH-VODA, sú však nižších výkonov. Vyrábajú sa ako jednoduché alebo kompaktné jednotky, ktorých výkon postačuje na ohrev vody v zásobníku. Využívajú prebytočné (zostatkové/odpadové) teplo z miestností (napr. kuchyňa, kúpelňa, špajza, pivnica), čím ich mierne ochladzujú a vysušujú.

V ponuke sú taktiež ako multifunkčné zariadenia s integrovaným bivalentným zásobníkom (300 a 500 l), umožňujúcim dohrev zo solárneho systému alebo kompaktné zariadenie s malým zemným kolektorom, zabezpečujúcim využitie energie zo zeme, podobne ako v prípade tepelných čerpadiel ZEM-VODA.

 

Príklady použitia:

využitie tepelného čerpadla SPLIT využitie tepelného čerpadla SPLIT využitie tepelného čerpadla SPLIT

Napíšte nám
Ohodnoťte nás