Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Stropné chladenie

Stropné chladenie
Stropné chladenie Stropné chladenie Stropné chladenie Stropné chladenie

Popis systému

Nikdy nebolo stropné veľkoplošné chladenie také efektívne! Novinkou je patentovaný systém stropného chladenia DELGADO, ktorý ponúka nielen vysoký výkon, ale aj jednoduchú a bezpečnú montáž.

UNIVENTA ponúka nadštandardný chladiaci výkon stropného chladenia až 75 W/m2 pri tepelnom spáde 16/22/26 (výkon závisí od konštrukcie stropu a teploty chladiaceho média).

Princípom stropného chladenia je odvádzanie tepla prostredníctvom chladiacej vody z priestoru (nechladí sa miestnosť prostredníctvom vzduchu). Stropné chladenie najskôr ochladzuje strop, potom steny, podlaha, osoby a predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr (od plôch, predmetov).

Strop sa ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.

 

 

Kovové podhľady (plné alebo akustické)

Systém stropného chladenia kovovými kazetami pozostáva z tenkých chladiacich modulov DELGADO, ktoré sú umiestnené v kovových kazetách, určených pre ľahké montované konštrukcie s dierovanými alebo plnými kovovými stropnými kazetami. Chladiace moduly DELGADO sú vyrábané na mieru podľa dispozície objektu. Uplatnenie nachádza tam, kde je dôležité zachovať celoplošný prístup k technológiám inštalovaných nad stropným podhľadom. Chladiaci výkon stropného chladenia je cca. 75 W/m2.

Delgado pre kovove stropy

Sadrokartónové stropy (plné alebo akustické)

Doposiaľ existoval systém stropného chladenia s rúrkami, ktoré boli vo vnútri sádrokartónovej dosky (tzv. aktívne sádrokartónové dosky). Systém DELGADO však prináša výrazné zjednodušenie najmä z hľadiska montáže celej technológie a ponúka tak bezpečnejšiu montáž. Systém DELGADO pozostáva z tenkých chladiacich modulov DELGADO, ktoré sa kontaktne dotýkajú sádrokartónových dosiek.  Pre zabezpečenie dobrej tepelnej vodivosti sa používajú sádrokartónové dosky so zvýšenou teplenou vodivosťou (s obsahom grafitu). Dosky sa upevňujú na štandardnú kovovú konštrukciu určenú pre znížené stropy, pozostávajúcu z CD a UD kovových profilov pre suchú výstavbu. Moduly DELGADO sa vyrábajú na mieru podľa reálnej dispozície miestností. Chladiaci výkon stropného chladenia je až 70 W/m2.

Delgado pre sadrokartonové stropy

Aktívne sádrokartónové dosky

Aktívne sádrokartónové dosky využívajú rúrky uložené v zafrézovaných drážkach sádrokartónu. Jednotlivé aktívne chladiace dosky sa vyrábajú na mieru podľa reálnej dispozície miestností. Aktívne sádrokartónové dosky sa montujú k štandardnej kovovej konštrukcii určenej pre znížené stropy, využívajúc CD a UD kovové profily pre suchú výstavbu.
Výkon stropného chladenia je až 60 W/m2.

Aktivne sadrokartonove dosky

Podomietkový systém chladenia

Chladiace rúrky z polybuténu sa v procese realizácie uložia do líšt a omietnu. Používajú sa v kombináciách s jadrovou alebo sadrovou omietkou v hrúbke 10 -20 mm.  Chladiaci výkon stropného chladenia je až 70 W/m2 v závislosti na rozostupe rúrok a použitej omietkovej zmesi.

Podomietkovy system stropneho chladenia

 

Podrobnú dokumentáciu s stropnému chladeniu nájdete tu.

Možnosti použitia stropného chladenia:

a) rodinné domy, bežné aj luxusné bytové priestory
b) podnikové kancelárske priestory, výrobné priestory, haly
c) hygienicky čisté, aj kancelárske priestory v zdravotníctve
d) obchodné domy a verejné budovy
e) odbavovacie priestory na letiskách
f) objekty s vyššou tepelnou záťažou a priemyselné objekty

Výhody stropného chladenia:

 • Zabezpečuje optimálnu pohodu
 • Systém bez hluku
 • Minimálne vírenie prachu – vhodné pre alergikov
 • Poskytuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti
 • Nenarúša vzhľad interiéru

Pri návrhu stropného chladenia je potrebné počítať s konvenčným vetraním (konštantné zásobovanie priestoru čerstvým vzduchom). Pri chladení priestoru je potrebné dbať na to, aby rýchlosť vzduchu nebola viac ako 0,2 m/s (inak sa nedostaví priestorová klíma). Tento systém sa dá prevádzkovať s teplotami vody, ktoré sa nachádzajú blízko požadovanej teploty priestoru.

 • aby sa predišlo tvoreniu kondenzátu, musí byť stropné chladenie dimenzované tak, aby teplota vstupnej vody bola vždy nad teplotou rosného bodu - stropné chladenie má teda obmedzený chladiaci výkon (viď. výkony na nasledujú cej strane)
 • potrebná výška podhľadovej konštrukcie pri systéme sádrokartónových stropov je 5 - 20 cm
 • v prípade systému stropného chladenia na omietku, je doporučená hrúbka omietky 2 cm (od rúrky smerom do miestnosti)
 • maximálna dĺžka chladiacej rúrky stropného chladenia ø8x1mm je 50-60 m na 1 m aktívnej chladiacej plochy
 • maximálna veľkosť aktívnej chladiacej plochy na jednu vetvu rozvodnej rúrky ø16x1,8 mm je 20 m
 • na rozdeľovač (podľa počtu okruhov rozdeľovača) je možné pripojiť 2 až 5 rozvodných rúrok dimenzie ø16x1,8 mm pre jednotlivé okruhy aktívnej chladiacej plochy (t.j. 100 m aktívnej chladiacej plochy)
 • umiestnenie rozdeľovača pre stropné chladenie situovať tak, aby vzdialenosť pripojovacích rúrok k aktívnym chladiacim okruhom bola približne rovnaká. Pri umiestnení na strope je treba dbať na to, aby odvzdušňovací ventil bol namontovaný na najvyššom mieste
 • z hľadiska hydraulického pripojenia sa odporúča zapojenie rozvodných vetiev okruhov podľa Tichelmana z dôvodu rovnakých tlakových strát a rovnomerného rozdelenia prietokov - prívod najkratšej vetvy pripojiť na prvý vývod rozdeľovača a spiatočku najkratšej vetvy na posledný vývod zberača
 • každá vetva musí byť vybavená regulačným ventilom s termopohonom
 • snímač rosného bodu musí byť umiestnený v každej miestnosti na najchladnejšom mieste (obyčajne tam, kde je prívod chladiacej vody) vylúči sa tvorba kondenzátu. 1 kus max. pre 20 m plochy.
 • v miestnosti odporúčame pravidelne vetrať tak, ako si to vyžaduje hygienické minimum v domoch so stropným chladením, aj bez chladenia.
 • ak chladiace rúrky stropného chladenia hlavných vetiev prechádzajú inými miestnosťami, ako tie čo sú chladené, odporúča sa tieto rúrky zaizolovať paropriepustnou izoláciou.
 • uložením izolačného materiálu hrúbky 2 - 3 cm nad chladiace registre sa zníži vyžarovanie smerom nahor, čím sa zvýši reakčná schopnosť stropu pri vykurovaní systémom stropného chladenia je teplota vykurovacej vody v zafrézovaných rúrkach sadrokartónu obmedzená na 40 oC (vyššia teplota narúša štruktúru sadrokartónu)
 • systém stropného chladenia je možné plniť pitnou vodou s pridaním ochrannej chémie UNIVENTA Clearfluid. Taktiež je možné plniť systém monopropylénglykolom.

Podrobnú dokumentáciu s stropnému chladeniu nájdete tu.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás