Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie
Stenové vykurovanie Stenové vykurovanie Stenové vykurovanie

Popis systému

Stenové vykurovanie je princípom činnosti a prevádzkovými podmienkami veľmi podobné podlahovému. Prednosťami tohto spôsobu vykurovania sú veľkoplošné sálavé teplo a hlavne schopnosť rýchlej reakcie a tým i rýchlejšie vyhriatie miestnosti. Práve tieto vlastnosti predurčujú stenové vykurovanie pre širokú oblasť použitia v zdravotníctve, priemysle, verejných budovách, ale aj rodinných domoch.

Ďalšou z možností použitia sú špeciálne priestory, v ktorých je potrebné zabrániť roseniu stien (bazény, kúpele).

Vplyvom sálania tepla zo steny a vďaka takmer ideálnemu rozloženiu teplôt je možné znížiť teplotu v miestnosti o 3 oC – 4 oC, pričom každé zníženie teploty v priestore o 1 oC, predstavuje úsporu energie 6 %.

V priestoroch, kde je stenové vykurovanie nie sú vedené žiadne potrubné rozvody, čo umožňuje väčšiu variabilnosť vnútorného vybavenia a opticky sa zväčšuje priestor. S veľkou výhodou sa stenové vykurovanie jednak ako samostatné, ale tiež ako doplnok k podlahovému vykurovaniu.

 

Stenové vykurovanie je vhodné pre:

 • rodinné domy
 • spoločenské budovy
 • sociálne zariadenia
 • kúpaliská
 • miestnosti s interiérovým bazénom
 • miestnosti s vyšším obsahom vlhkosti
 • priemyselné a výrobné haly

Farebný prospekt k stenovému vykurovaniu/chladeniu nájdete tu.

Stenové vykurovanie

Teplovodné stenové vykurovanie je potrubný systém uložený v stene, ktorým prúdi voda. Rovnako ako podlahové vykurovanie aj stenové vykurovanie patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania, pričom podiel sálavej zložky na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je vyšší ako tok tepla konvekciou (65 % : 35 %). Keďže vykurovacie rúrky sú súčasťou stenovej konštrukcie, patrí stenové vykurovanie tiež medzi veľkoplošné vykurovacie systémy.

V závislosti od teploty teplonosného média má systém za úlohu plochu steny ohrievať (v zime), popr. ochladzovať (v lete). Z hľadiska zdravotne nezávadného prostredia je významná vyššia relatívna vlhkosť vzduchu, zodpovedajúca nižšej teplote vzduchu pri rovnakej tepelnej pohode, stenové vykurovanie nevytvára výrazné prúdenie vzduchu, nedochádza k víreniu a prepaľovaniu prachu.

Základom stenového vykurovania je špičková rúrka RADIANOXY s jadrom z polybutylénu, ktorá je dokonale flexibilná. Rúrka obsahuje 100 % kyslíkovú bariéru z hliníka. Použitím tejto rúrky je systém dokonale chránený proti zavzdušneniu.

rúrka Radianoxy 14x2 mm

 • originálny polybutylén PB 4135
 • homogénne jadro
 • polyesterové vystuženie
 • 100% kyslíková bariéra

 

Záruka na rúrku Radianoxy 14 mm - 10 rokov - záručný list tu

 

 • maximálny rozdiel teplôt medzi prívodným a vratným potrubím dodržať v rozsahu 5 °C až 10 °C (vykurovanie)
 • maximálny rozdiel teplôt medzi prívodným a vratným potrubím max 3 °C (chladenie)
 • z hľadiska ideálneho rozloženia teplôt a z hydraulického hľadiska doporučujeme voliť maximálnu dĺžku potrubia 60 bm až 80 bm, pričom dĺžky vykurovacích okruhov by mali byť približne rovnaké
 • pri návrhu stenového vykurovania je vhodné vychádzať z rovnakej strednej teploty vykurovacej vody pre každú miestnosť
 • vykurovaciu rúrku ukladať na stenu s minimálne 10 cm vzdialenosťou od krajov steny (alebo od okrajov okien a dverí)
 • uloženie vykurovacej rúrky sa volí tak, aby prívod bol na spodnej časti steny
 • vstupná teplota vody do systému stenového vykurovania by mala byť v rozsahu 55 °C až 60 °C, pri použití sadrových omietok by nikdy nemala prekročiť 45 °C
 • stenové vykurovanie sa bežne ukladá do výšky max. 2 metre nad úroveň podlahy
 • dilatácia vykurovacích plôch. Vykurovaciu stenu je nutné dilatovať po celom obvode. Pri dĺžke stavebných dielov viac ako 6 m sa musia tiež naplánovať dilatačné špáry. Pre vytvorenie dilatačných špár sa môžu použiť hotové dilatačné profily, alebo omietku za čerstva prerezať a špáru vyplniť pružným tmelom. V prípade priechodu rúrky cez dilatačnú špáru alebo stenu je nutné ju v mieste priechodu zabezpečiť PE chráničkou s presahom 250 mm na obidve strany. Presné rozvrhnutie dilatácií závisí od zloženia omietkovej zmesi a je nutné ho konzultovať s dodávateľom omietkovej zmesi
 • umiestnenie rozdeľovača pre stenové vykurovanie situovať tak, aby transporty do jednotlivých miestností boli približne rovnaké

Podrobnú dokumentáciu s stenovému vykurovaniu nájdete tu.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás