Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Solárne systémy

Solárne systémy
Solárne systémy Solárne systémy Solárne systémy Solárne systémy Solárne systémy

Popis systému

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Táto energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možností ako ju získať sú práve solárne kolektory.

Slnečné kolektory ako ploché solárne kolektory ENSOL ES2V a vákuové trubicové kolektory AUGUSTA SOLAR dokážu premieňať slnečnú energiu na energiu tepelnú. Solárne kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda na premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na teplo a odovzdáva ho teplovodivej látke.

Úspora energie

Dobre projektovaný solárny systém nám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody pre domácnosť predstavuje 55-75% v závislosti od dostupnosti slnečného svitu. Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje 25-40%. V prechodných obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu TÚV takmer plnohodnotné.

V minulosti boli solárne kolektory len okrajovým zdrojom energie, ktorý musel byť väčšiu časť roka doplnený ďalším zdrojom. Neustály vývoj však umožnil využitie slnečnej energie počas väčšiny roka, a to nielen na prípravu teplej pitnej vody, ale aj na prípravu vody pre vykurovanie alebo ohrievanie bazénov. 

Vo všeobecnosti sa solárne kolektory delia na dve skupiny:

 • ploché solárne kolektory
 • trubicové solárne kolektory

Dopad slnečného žiareniaZatiaľ čo ploché solárne kolektory sa vo väčšej miere využívajú  na sezónny ohrev vody, trubicové solárne kolektory, schopné dosiahnuť vyšší výkon, je možné využívať  dlhodobejšie aj ako zdroj pre nízkoteplotný spôsob vykurovania. Oboma kolektormi sa dosiahne výrazná úspora energie.

Solárne kolektory cena – informujte sa u regionálneho predajcu tu.

PLOCHÝ  SLNEČNÝ KOLEKTOR ENSOL ES2V

Konštrukčné riešenie plochého kolektoraVysokovýkonný plochý slnečný kolektor ENSOL ES2V s absorpčnou plochou až 2.44 mzabezpečuje maximálny energetický zisk prostredníctvom špeciálnej selektívnej absorpčnej vrstvy ETA PLUS. Plochý slnečný kolektor ENSOL ES2V sa vyznačuje moderným dizajnom a vysokým výkonom. Stupeň optickej účinnosti je 82,4% je docielený efektívnym izolačným komponentom.

Označenie

UNIVENTA ENSOL ES2V/2,65B

Objednávkové  číslo 181010
Rám kolektora anodizovaný hliníkový tmavohnedý rám
Rozmery 2356 x 1120 x 85 mm
Absorbčná plocha 2,44 m2
Hrúbka skla 4 mm
Typ skla solárne bezpečnostné sklo
Izolácia Dvojitá 40+10, λ=0,035 W/mK
Pripojovacia dimenzia 22 mm
Váha 49 kg
Typ absorbéra Cu 0,2 mm s vrstvou Tinox eta plus
Optická účinnosť 82,4%
Koeficient absorbcie 95%
Minimálny prietok 50 l/h
Max. prietočné množstvo 150 l/h
Odporúčaný prietok 75-105 l/h
Plniace množstvo 2,2 l
Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
Stagnačná teplota 208 ºC

Výhody kolektora  UNIVENTA ENSOL ES2V/2,65B

 • vysoký celoročný energetický zisk (selektívna vrstva TINOX ETA PLUS),
 • kvalitné materiály a tesnenia odoslávajúce poveternostným vplyvom a UV žiareniu,
 • reflexná hliníková spodná vrstva,
 • veľmi dobrý pomer cena/výkon, krátka doba nábehu teploty,
 • možnosť zapojenia až 10 kolektorov do radu,
 • prepojenie medzi kolektormi so špeciálnym vlnovcovým komponentom eliminujúcim radiálne a axiálne posunutia pri rozpínavosti.

Široké možnosti použitia

 • okamžite použiteľné pre high-flow a tiež low-flow systémy
 • efektívne celoročné využívanie kombinácie solar-prietokový ohrievač vody
 • ľahký vďaka použitým materiálom a použitým inovačným technológiám
 • jednoduchá časovo nenáročná montáž, upevňovacie elementy podľa tvaru strešnej krytiny

Záruky a certifikáty

 • TÜV Köln 21214977_EN_R/P
 • Solar Keymark 011-71556 F


 

Vákuový trubicový KOLEKTOR AUGUSTA SOLAR

Konštrukčné riešenie kolektora AUGUSTASlnečný kolektor pozostáva zo sklenených vákuových trubíc, v ktorých je integrovaná "HEAT-PIPE" rúrka s plochým absorbérom. Absorbér má špeciálny vysokoselektívny povrch, ktorý minimalizuje jeho tepelné straty sálaním. "HEAT-PIPE" tepelná rúrka je naplnená médiom a pomocou kondenzátora spojená s tepelným výmenníkom. Absorbér pohlcuje slnečné žiarenie, ktoré sa následne mení na teplo. Toto teplo sa odovzdáva médiu, ktoré sa odparuje, stúpa do kondenzátora, kde cez výmenník odovzdá tepelný potenciál teplonosnej látke prúdiacej vo výmenníku (Solar-Fluid) a následne kondenzuje.

Výhody solárneho kolektora AUGUSTA

 • Jednoduchá inštalácia kolektora umožňuje natlakovať celý systém a pripojiť trubice dodatočne kedykoľvek, ako aj natočiť trubice absorpčnou vrstvou tak, aby sa dosiahol najlepší zisk solárneho kolektora, čo je výhodné aj pri nevýhodných orientáciách strechy. Solárny kolektor obsahuje ušľachtilé korózii vzdorné materiály.
 • hladké sklo trubice znemožňuje usadzovanie nečistôt na povrchu solárneho kolektora
 • vysoký výkon solárneho kolektora na malej ploche
 • použitie solárneho kolektora aj v severnejších regiónoch Slovenska
 • solárny kolektor využíva aj difúzne slnečné žiarenie (žiarenie odrazené od molekúl prachu a vzduchu)
 • borosillikátové chemicky a tepelne stabilizované sklo, tisícnásobne overené používaním, odolné voči krupobitiu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
 • vysoká stálosť vákua
 • elegantný dizajn solárneho kolektora
 • jednoduchá montáž

Záruky a certifikáty

 • vyrobené na Slovensku (UNIVENTA)
 • zodpovedá európskym normám
 • Solar Keymark

Prospekt - tu.

Počet slnečných kolektorov závisí od spotreby vody, účelu používania systému, orientácie a sklonu strechy. Z hľadiska optimálnej návratnosti solárneho systému sa pri návrhu vychádza zo vzájomného pomeru potreby a nákladov. Všeobecne platí, že malé solárne sústavy sa navrhujú v režime:

 • High-flow (prietok kolektormi je 50-100 l.h-1.m-2),
 • Low-flow (prietok kolektormi je 10-20 l.h-1.m-2).

krivky účinnosti kolektorov

V systéme High-flow je voda v zásobníku ohrievaná pomaly v celom objeme. Low-flow systém sa využíva pri termickej dezinfekcii, kde zaisťuje rýchle ohriatie vrchnej vrstvy zásobníka a je schopný okamžite dodávať TV alebo vykurovaciu vodu. Pri navrhovaní sústavy solárnych kolektorov je dôležité taktiež správne nadimenzovať typ a veľkosť potrubia - rozdiel medzi tlakovými stratami hladkého oceľového potrubia a flexibilného nerezového potrubia (vlnovca) je veľký. Nesprávne nadimenzované potrubie a obehové čerpadlo má za následok zníženie účinnosti solárnych kolektorov (zvýšená tlaková strata vzniknutá zvýšením hustoty nemrznúcej zmesy v systéme pri nízkych-mínusových teplotách, nedostatočný výtlak čerpadla a pod.). Preto doporučujeme použitie obehového čerpadla s elektronickou reguláciou otáčok. Predimenzované potrubie má naopak za následok vyššie náklady na prevádzku obehového čerpadla a zvýšenú tepelnú stratu v potrubí.

 • Maximálne množstvo solárnych kolektorov zapojených za sebou je 5 ks. Pri väčšom počte solárnych kolektorov je nutné solárne kolektory radiť paralalne. Pri tomto spôsobe radenia solárnych kolektorov sa doporučuje zapojenie podľa Tichelmann.
 • Objem solárnej zmesi v sústave nie je stála hodnota, ale závislá na teplote. Z tohto dôvodu je nutné počítať v systéme s expanznou nádobou, ktorej veľkosť závisí od obsahu média v sústave. Veľkosť expanznej nádoby konzultujte s projektantom.
 • Aby sa zabránilo prípadnému havarijnému stavu solárnych kolektorov doporučujeme v sústave nainštalovať poistný ventil 6 bar.
 • Pre správnu činnosť systému je dôležité dbať na umiestnenie snímača teploty do jímky na výstupe do solárneho kolektora.
 • Snímače teploty doporučujeme natrieť teplovodivou pastou, čím sa docieli lepší prestup tepla.
 • Montáž solárnych kolektorov je potrebné vykonávať až po inštalácii všetkých potrebných rozvodov a za slabej dostupnosti slnečného žiarenia. V prípade inštalácie pri intenzívnom žiarení doporučujeme vákuové trubicové solárne kolektory prekryť bielou plachtou (taktiež aj v prípade, ak solárny systém je nainštalovaný ale nie je naplnený solárnou kvapalinou).
 • Rozťažnosť solárnych kolektorov je potrebné eliminovať výkyvným ramenom, kompenzátorom alebo flexibilnými pripojovacími hadicami.

Ďalšie podrobnosti k návrhu systému, zapojeniu kolektorov, prevádzke sa dočítate v technických podkladoch pre projektantov TU.

Farebný prospekt k trubicovému kolektoru AUGUSTA SOLAR nájdete tu.

Projekčné podklady k solárnym kolektorom nájdete tu.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás