Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Pripojenie radiátorov

Pripojenie radiátorov
Pripojenie radiátorov Pripojenie radiátorov Pripojenie radiátorov

Popis systému

Systém pripojenia UNIVENTA umožňuje pripojiť vykurovacie telesá, vďaka vlastnostiam rúrok s hliníkovou bariérou proti difundácii kyslíka, bezpečné, jednoduché a elegantne pripojiť všetky vykurovacie telesá. Spoľahlivým pripájaním jednotlivých telies bez použitia špeciálneho a nákladného náradia sa dosiahne cenovo výhodný spôsob trvalej tesnosti, s možnosťou prechodu na iné materiály.  Využitie polybutylénu, ako vstupnej suroviny pre rúrky RADIA-NOXY®, umožňuje v porovnaní s bežnými rúrkami z ostatných plastových materiálov vysokú flexibilitu, veľmi dobrú odolnosť voči vnútornému pretlaku, oteru a vynikajúcu odolnosť voči starnutiu. Hliníková bariéra zabraňuje difundácii vzdušného kyslíka do rozvodného systému vykurovacej sústavy. Polyesterový obal rúrky zároveň prenáša pôsobenie síl pri pohybe a chráni jadro rúrky proti deštrukcii.

Jednorúrkový systém

Jednorúrkový systém je zložený z jedného potrubia, na ktoré sú napojené vykurovacie telesá. Teplota vykurovacieho média klesá narastajúcou vzdialenosťou od zdroja tepla, čo je spôsobené tým, že ochladené médium vystupujúce z vykurovacích telies sa vracia do toho istého potrubia.
jednookruhový systém

Dvojrúrkový systém

Dvojrúrkový systém pozostáva z prívodného a spiatočkového okruhu. Všetky vykurovacie telesá sú jednotlivo pripojené z prívodného potrubia (teplejšia vetva), to platí aj pre spiatočkový okruh (studená vetva).
dvojokruhový systém

Hviezdicový systém

Pri hviezdicovom systéme sú vykurovacie telesá pripojené jednotlivo od telesa rozdeľovača. Rozdeľovač je so zdrojom teplej vody spojený dvojrúrkovým systémom. Takto riadené pripojenie umožňuje dodatočnú montᾞ podlahového alebo stenového vykurovania zo spiatočky vykurovacích telies. Z hľadiska regulácie a dlhodobej bezpečnosti je hviezdicový systém ideálny. Vykurovacia rúrka je v ucelenom stave od rozdeľovača k zberaču. Systém nevyžaduje žiadne spoje v podlahe, ktoré by mohli spôsobovať netesnosť a prepúšťanie vykurovacieho média. Navyše vykurovacia rúrka je po celej dĺžke vedená v ochrannej rúrke, čo umožňuje v prípade navŕtania alebo iného mechanického poškodenia jej bezproblémovú výmenu.
hviezdicový systém

Výhody hviezdicového systému:

Jednoduchá a rýchla montáž

  • Bezpečná prevádzka
  • V podlahe nie sú potrebné žiadne spoje ani zvary
  • Rúrky sú vedené v ochrannej rúrke, čo umožňuje ich výmenu
  • Dokonalé hydraulické vyregulovanie systému
  • Jednoduchá regulácia jednotlivých telies prostredníctvom rozdeľovača
  • Rôzne alternatívy pripojenia vykurovacích telies (Pripojenie z podlahy, pripojenie zo steny)
  • Možnosť dodatočnej montáže podlahového alebo stenového vykurovania

 

Farebný prospekt k pripojeniu radiátorov nájdete tu.

Možnosti pripojenia vykurovacích telies:

Pripojenie z podlahy

Pri pripojení vykurovacích telies z podlahy je praktické použžiť vodiaci oblúk 90° (prípadne plastový vodiaci oblúk), ktorý sa umiestni na podlahu. Týmto spôsobom sa vo vä蹚ine prípadov pripájajú vykurovacie telesá zo spodnej strany (typ radiátorov Ventil-kompakt). Pre elegantné zakrytie rúrok je vhodné použžťi kryciu manžžetu, prípadne použžiť kryciu rozetu na zakrytie výstupu rúrok z podlahy.

Pripojenie zo steny

Čisté a elegantné pripojenie vykurovacích telies zo steny je možné dosiahnuť pomocou sady Radiabox, alebo použitím pripojovacej sady. Radiabox je výhodné použiť pri pripojení vykurovacích telies zo spodu (Ventil-kompakt). Vodiaca sada je vhodná pri pripojení telies zospodu - z bočnej strany telies. Pripojenie vykurovacích telies z bočnej strany (vrch - spodok) sa dá jednoducho vykonať použitím prechodového kolena kov - plast (15 mm meď x 3/4").

Podrobnú dokumentáciu k pripojeniu radiátorov nájdete tu.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás