Product support

Heat pumps

How much energy do I save when I buy a heat pump?

Let's consider that heating with electricity will cost about 1260 Eur per year which is about 24,000 kWh per year. A heat pump with a coefficient of performance (COP) 4.5 consumes 5,300 kWh which means 540 Eur per year. Thus we will save 18,700 kWh per year which is 720 Eur.

Heating Operation

Risk of disease from water

The fact which is not so widespread is a dangerous lung disease associated with HW heating. It is a so-called legionnaire's disease (manifested like severe pneumonia) which causes death in 20% of cases at people with a weakened immune system, smokers and elderly people. The cause is Legionella pneumophila bacteria (they are freely present in drinking water in a minimum amount). In practice, we recognize it as a characteristic thin layer of a slimy coating (biofilm) which protects the bacteria colonies from the effects of conventional agents for water treatment. This film is, in favourable conditions, created on a surface of materials (container walls, shower heads, pipe lines, etc.) from where it spreads in the form of aerosols into the respiratory organs and invades them. This can be prevented by heating water to a temperature higher than 70 ºC. The bacteria colonies can only be removed by the action of a higher temperature for several tens of hours in combination with flushing the entire system. However, heat disinfection is ineffective due to recontamination from coatings formed in water tanks.

What is the maintenance of floor heating?

Maintenance of floor heating is simple and can be carried out by almost every handy person by self-help. In case you are not comfortable with it, we recommend that you contact the installation company. The scope of maintenance activities and also the period for which regular servicing of floor heating should be carried out is particularly affected by the fact whether the heating system includes a valve for removing air from the system (automatic bleed valve or separating valve - e.g. SpiroVent), any type of a pipe filter to capture impurities (automatic self-cleaning filter, manual self-cleaning filter, sludge filter, etc.), distributor with an iron oxide trap (e.g. Univenta ULTIMATE), or whether the water in the heating system also contains an additive (chemical agent) that prevents the formation of sludge (iron oxide particles, scale - e.g. UNIVENTA CLEARFLUID). These features greatly simplify maintenance and require minimal labour-intensiveness.
The heating service consists of the following steps in which we recommended (if the heating system contains the component in question):
replacing the net in a pipeline filter,
checking the operation of an automatic bleed/separating filter (the filter includes a button for manual start-up),
In the case that the system does not contain the above mentioned components (filter, air separator) the service of floor heating requires:
- every 2 years check the floor heating manifold or when the indicator on flowmeters of each circuit drops to zero in case that you close the relevant circuit (or turn of the heating),
- every 5 years bleed the floor heating circuits if necessary (if the flow in a certain circuits drops significantly, i.e. there is not a sufficient temperature in a certain room), and "flush the manifold" when the sedimented impurities - sludge - are discharged from the manifold.

How to proceed while bleeding floor heating?

When heating is off the operation is as follows:
1. Close the ball valves on both manifold segments (supply and return).
2. Close all floor heating circuits with shut-off valves.
3. Connect the water supply to the inlet valve on the lower manifold segment and open the valve.
4. Connect the hose to the drain valve on the upper manifold segment, lead the hose into a collecting vessel and open the valve.
5. Open an appropriate (aerated) floor heating circuit with the valve head. Water flows into the lower manifold segment, flows through the open floor heating circuit pushing the air within the circuit to the upper manifold segment. Water flows into the collecting vessel. You can open the bleed valve and completely bleed the excess.
6. After bleeding the air close the valves in the following order: bleed valve, heating circuit valve, relief valve, inlet valve.
Note: If necessary, you can bleed also other floor heating circuits according to the instructions described above. The given procedure also cleans the manifold so that it is free of sediments (sludge).

How to make system flushing?

Flushing is carried out as follows:
1. Close the ball valves on both manifold segments (supply and return).
2. Close all floor heating circuits with shut-off valves.
3. Connect the water supply to the inlet valve on the lower manifold segment and open the valve.
4. Connect the hose to the drain valve on the upper manifold segment, lead the hose into a collecting vessel and open the valve.
5. Open the last floor heating circuit (the farthest one from ball valves of the manifold) with the valve head. Water flows into the lower manifold segment, flows through the open floor heating circuit to the upper manifold segment and from it to the collecting vessel.
6. After removing impurities close the valves in the following order: heating circuit valve, relief valve, inlet valve.
Note: If necessary, bleed the manifold.
After performing service we recommend adding an additive to the system (chemical agent) preventing the formation of iron oxides and scale, according to the amount recommended by the manufacturer. This can be added using a pump (e.g. a pump to supplement solar fluid) or another suitable method.

Podlahové konvektory

Ako odstrániť rosenie veľkých okien, ktoré siahajú až k podlahe?

Aj napriek pomerne kvalitným oknám, ktoré sa bežne predávajú za prijateľné ceny, dochádza v zimnom období ku kondenzácii vodnej pary, ktorá sa zráža v podobe kvapiek na okrajoch okien a rámoch. Ideálnym riešením je podlahový konvektor. Konštrukčne je tvorený tepelným výmenníkom v ktorom prúdi horúca voda zo zdroja (napr. kotol). Ventilátor, umiestnený v konvektore, nasáva studený vzduch z miestnosti, ktorý tlačí cez výmenník, čím sa ohrieva. Teplý vzduch potom vyfukuje smerom k oknám, čím bráni v ich orosovaniu.

Aký prípoj má výmenník konvektora a čím je najvhodnejšie ho pripojiť?

Výmenník má pripojenie ½´´, podobne, ako radiátory. Rozvodné potrubie môže byť buď z nízkouhlíkovej ocele, plastohliníka (dvojrúrkový systém) alebo polybutylénovou rúrkou Radia-Noxy 16x2,2 mm (hviezdicový systém). Viac sa o oboch systémoch, využívaných aj pri pripojení radiátorov (dvojrúrkový, hviezdicový systém) dočítate na stránke "Produkty" v záložke "Pripojenie radiátorov" https://www.univenta.sk/produkt/pripojenie-radiatorov/

Aká je údržba podlahového konvektora?

Údržba podlahového konvektora nie je náročná. Jednoducho stačí odkryť mriežku na konvektore a povysávať napadané nečistoty. Pri vysávaní dávajte pozor, aby ste neohli mäkké hliníkové lamely na výmenníku. Taktiež neodporúčame používať výkonné priemyselné vysávače pri odsávaní nečistôt z ventilátorov v konvektore môže dojsť k ich ohnutiu pôsobením silného podtlaku. Vysávajte preto opatrne.

Je možné použiť podlahové konvektory aj na chladenie?

S podlahovými konvektormi UNICOIL LE a ME s ventilátormi je možné vykurovať aj chladiť. Podmienkou je zdroj chladu a príslušná regulácia. Vykurovanie domu alebo jeho chladenie je potrebné konzultovať s projektantom, ktorý vhodný systém môže navrhnúť. Odporúčame sa obrátiť na niektorú z našich pobočiek, ktoré Vám poskytnú bližšie informácie - nájdete na: https://www.univenta.sk/kontaktne-informacie/

Podlahové vykurovanie

Prečo vaša najdrahšia rúrka NOXY 17x2,5 mm má vyššiu cenu, keď rovnakú rúrku môžem kúpiť aj lacnejšie?

Odpoveď na túto otázku je v celku jednoduchá, ale je potrebné si uvedomiť niekoľko vecí, ktoré s tým súvisia:
- nechceme predávať rúrku, chceme predávať kvalitu;
- nešetríme na kvalite materiálu, nepoužívame recykláty, ktoré znižujú cenu rúrky (a jej kvalitu);
- na rúrku poskytujeme 40 ročnú záruku, pretože prvé inštalácie tejto rúrky majú už 35 rokov a rúrka aj po tom, ako sa v systéme vymenili rôzne iné komponenty (rozdeľovač, ventily a pod.), stále vyzerá po jej vyčistení ako keby sa tam nainštalovala len pred nedávnom;
- jadro tejto rúrky je stále z toho istého kvalitného polybuténu. Nájdete aj inú podobnú rúrku inej značky, ktorá sa na prvý pohľad nelíši, ale použitý materiál je iný;
- rúrka je vyrábaná technologicky zložitejším procesom, ako je tomu v prípade iných rúrok, preto aj náklady na výrobu rúrky sú väčšie. Odmenou je ale vyššia kvalita a prakticky neobmedzená životnosť;

Môžem použiť na podlahové vykurovanie aj parkety alebo koberec?

Pri použití koberca je potrebné počítať s čiastočným znížením tepelného výkonu už pri návrhu vykurovania projektantom. Neodporúčajú sa koberce s výškou vlasu nad 10 mm a gumeným podkladom, PVC s plstenou podložkou a parkety z mäkkého dreva (odpor nesmie byť väčší ako 0,15 m 2 .K/W). Drevené parkety doporučujeme s max. hrúbkou 15 mm z dobre vysušeného tvrdého dreva. V prípade mozaikových parkiet max. hrúbku 9 mm.

Prečo podlahovka kúri aj keď je „studená“?

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízko teplotné spôsoby vykurovania. Nakoľko sa jedná o veľkoplošné vykurovanie, teplota okolo 40 ºC stačí na vykúrenie miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche). Pri teplote média 40 ºC je teplota podlahy cca 29 ºC, čo je nižšia teplota ako fyziologická teplota človeka. Preto je podlaha pri dotyku „studená“.

Aký je rozdiel medzi betónom a anhydridom použitým na zalievanie rúrok?

Pri rozhodovaní o použití betónu na zalievanie rúrok, doporučujem zvážiť všetky podmienky a výhody/nevýhody:
- váha betónu (pri príprave, zalievaní aj z hľadiska nosnosti konštrukcie),
- betón je oproti anhydridu výraze lacnejší,
- pri väčších plochách je vždy nutné počítať s dilatáciami plôch,
- po vytvrdnutí betónu je nutná ďalšia úprava povrchu. Povrch nie je dokonale rovný a je potrebné ho zbrúsiť do roviny alebo vyrovnať vyrovnávacou vrstvou nivelačnej zmesi. Obe možnosti navyšujú konečnú cenu. Je potrebné počítať s týmto: hodinová sadzba za pracovníka s brúskou, zvýšená prašnosť, hluk. Alebo cena anhydridu na plochu/hrúbku plus doprava zmesi, spracovanie+vyliatie.
- Hrúbka betónovej vrstvy pri mokrom procese (klasické zalievanie rúrok betónom), v ktorej je uložená rúrka, je min. 65 mm (doporučuje sa však 72 mm). Hrúbku betónu nedoporučujeme znižovať, nakoľko betónová zmes v skutočnosti vyzrieva/pracuje niekoľko rokov, aj keď k samotnému vytvrdnutiu dochádza v priemere mesiac. Pri hrúbke betónu pod 65 mm a jeho vytvrdzovaní vplyvom vnútorných síl (pnutí) môže dôjsť k prasklinám, a následne poškodiť aj zaliate rúrky. Rovnako toto riziko hrozí aj neskôr, po zaťažení. Do betónovej zmesi je nutné pridávať plastifikačnú prísadu - Superplastifikátor, na zlepšenie vlastností pri spracovaní a tuhnutí.

Anhydridové potery sú oproti betónu o polovicu drahšie, no majú tieto výhody:
- lepšie zalejú rúrky, čo zaručuje lepší prenos tepla a teda efektívnosť vykurovania,
- nie sú potrebné dilatácie veľkých plôch,
- rýchlejšie tvrdnú (betónová zmes – 21 dní, anhydrid – 7 dní)
- sú ľahšie,
- pri ich použití je min. výška závislá od typu použitej zmesi, avšak pohybuje sa od 45-55 mm,
- odpadá dodatočné vyrovnávanie povrchu a s tým spojené ďalšie náklady.

Ako fixovať rúrky v podlahe – aký je spôsob upevnenia a ktorý je výhodnejší?

V praxi sa bežne používajú dva typy – upevnenie pomocou upínacích líšt a pomocou systémovej dosky. Upínanie pomocou systémovej dosky je estetickejšie, avšak upínacia lišta má niekoľko výhod. Tou najdôležitejšou je, že lišta drží rúrky niekoľko milimetrov nad povrchom polystyrénu, takže pri zalievaní betónovou mazaninou je rúrka dokonale zaliata. To má za následok lepší prenos tepla oproti systému so systémovou doskou (polystyrénové výstupky na systémovej doske dotýkajúce sa rúrky znižujú prestup tepla do betónu).

Použitie KARI rohože na podlahové vykurovanie?

Veľa ľudí prichádza z myšlienkou upínania rúrky na KARI sieť. Výstuž zo stavebnej ocele (kari sieť/kari rohož) do betónu nie je potrebné pridávať na jeho spevnenie pri štandardnom zaťažení v obytných priestoroch (max. zaťaženie 300 kg/m2 plochy, 500 kg/m2 pri stene). Pri miestnostiach s vyšším zaťažením (napr. garáže a pod.), výstuž doporučujeme. Pridáva sa výlučne nad rúrky - aby bola zhruba v spodnej tretine zmesi a nesmie sa dotýkať rúrok. Upevňovanie rúrok priamo na kari sieť preto nedoporučujeme.

Čo v prípade, ak chcem všade podlahovku, ale do kúpeľne radiátor?

Radiátory a podlahové vykurovanie pracujú s rozdielnou teplotou vykurovacej vody. Aby sa kvôli jednému radiátoru nemusel robiť druhý kúrenársky okruh s vyššou teplotou vody oproti podlahovému, je možné urobiť to jednoduchým náhradným riešením. Rebríkový radiátor v kúpelni je potrebné pripojiť ako samostatný okruh z rozdeľovača podlahového vykurovania rúrkou a potom pomocou termostatického ventilu E-Z pre jedno-rúrkové sústavy. Do druhého otvoru radiátora môžete namontovať vykurovaciu špirálu s termostatom, ktorá bude dokurovať radiátor na nastavenú teplotu. Pomocou nej sa dosiahne požadovaná vyššia teplota radiátora a radiátor môže hriať aj mimo vykurovacieho obdobia. Riešenie je jednoduché a účinné.

Je možná kombinácia stenovky a podlahovky?

Kombinácia je možná najmä v miestnostiach, v ktorých chceme eliminovať pocit sálajúceho chladu zo stien v miestnostiach ako je obývačka, kúpeľňa, sauna a pod.. Samotný systém stenového vykurovania sa v princípe nelíši od podlahového, no využíva sa vyššia teplota vody. Preto sa stenové kúrenie väčšinou projektuje ako oddelený systém a pri kombinácií sa teda používajú dva samostané okruhy s rôznymi teplotami prívodu - podlahovka nižší (do 40 stupňov Celzia), stenovka vyšší (do 50 stupňov Celzia). Je však možné oba systémy pripojiť na jednu teplotu (do 40 stupňov Celzia), čím sa ale znižuje výkon stenového vykurovania. Pri oddelených systémoch je tiež možné využiť v lete stenové kúrenie na chladenie za predpokladu, že bol systém takto naprojektovaný a pripojený k zdroju chladu (napr. tepelné čerpadlo s reverzným chodom).

Dá sa opraviť rúrka v podlahe/stene, ak ju niekto prevŕta?

Oprava si vyžaduje hrubý zásah do podlahy/steny. Betónovú vrstvu treba odsekať. Poškodenú časť rúrky je potrebné odstrihnúť a spojiť pomocou spojky 3/4"a pripojovacích skrutkovaní alebo polyfúznym zváraním (len pri rúrkach z polybutylénu). Následne je potrebné časť zatmeliť doporučenou stavebnou hmotou.
Aby ste sa vyhli týmto problémom, pred vŕtaním zistite, kde je rúrka uložená - dočítate sa v odpovedi na otázku Ako zistiť, kde sú rúrky?

Ako zistiť, kde sú rúrky?

Prevŕtaniu je možné sa jednoducho vyhnúť, zapožičaním detektora kovov (u nás na firme), pomocou ktorého sa veľmi jednoducho určí presné uloženie rúrky v podlahe (naše rúrky majú 100%-nú kyslíkovú bariéru v podobe Al-fólie). Ostatné rúrky je možné identifikovať s použitím termofólie (taktiež ju máme k dispozícií). Podlahové vykurovanie sa na niekoľko hodín vypne, aby vychladla dlažba a potom sa znova spustí. Na povrch skúmaného miesta sa priloží termofólia.
Pozn.: Po montáži podlahového vykurovania sa vždy odporúča odfotiť všetky miestnosti ešte pred zaliatím rúrok betónom a dokumentáciu archivovať.

Má podlahovka negatívny vplyv na kvety?

Nie, nemá, vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti a priaznivej klímy, je podlahové vykurovanie vhodné pre človeka, kvety, aj domáce zvieratá. Dokonca pri použití podlahovky sa vyhnete chladnému vzduchu držiacemu sa pri zemi (ako v prípade klasického radiátorového kúrenia).

Aký kotol je vhodný na podlahové vykurovanie?

Na podlahové vykurovanie je najvhodnejší kondenzačný kotol, práve kvôli jeho najvyššej účinnosti pri výstupnej teplote vhodnej pre podlahové vykurovanie (cca 40 ºC).

Aká izolácia sa bežne dáva pod podlahovku?

Bežne sa používa tvrdený polystyrén hrúbky 30 mm pre poschodie a 60 mm pre podlažie (používajú sa dve polystyrénové dosky s hrúbkou 30 mm , ktoré sa navzájom prekrývajú). Hustota polystyrénu má byť 20 kg .m-3 a stlačiteľnosť nesmie prekročiť 10% svojej hrúbky pri tlaku 10kg/cm2.

Taktiež treba dať pozor na nepodpivničených priestoroch, kde sa používa hydroizolácia, aby nebol polystyrén v kontakte s penetračnými nátermi na báze cyklických zlúčenín a rozpúšťadiel, ktoré by spôsobili deštrukciu polystyrénovej peny. V tomto prípade ako izoláciu je potrebné použiť gumoasfalt so sklotextilom.

Má nábytok ktorý tesne prilieha k podlahe vplyv na zníženie výkonu podlahového vykurovania?

Použitím nábytku s nízkymi nohami sa znižuje výkon podlahovky v danom mieste o 50%. S týmto už počíta projektant pri návrhu systému, preto je potrebné zveriť návrh systému podlahového vykurovania odborníkovi a projekt konzultovať. Pri nábytku na vysokých nohách je zníženie výkonu zanedbateľné.

Dá sa použiť podlahové vykurovanie na odstraňovanie snehu z chodníkov popri dome?

Vykurované plochy so zabetónovaným rúrkami je možné použiť na odstránenie snehu z chodníkov, vjazdov do garáží a pod. Princíp vykurovania je podobný, ale má svoje špecifiká. Ako vykurovacie médium sa používajú glykolové nemrznúce zmesi. Ich ohrev zabezpečuje výmenník tepla pripojený na klasický kotol. Vhodnosť použitia a jeho špeciálne podmienky doporučujeme konzultovať s projektantom alebo u nás na technickej podpore zákazníkom.

Aká je hlučnosť podlahovky?

Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Zle odvzdušnený systém vytvára drobné bublinky, ktoré pri prechode cez rozdeľovač môžu vydávať určitý šum. Rozdeľovač neodporúčame umiestňovať do miestností určených na spanie. Vzduch v systéme je však možné jednoducho vypustiť, pomocou odvzdušňovacieho ventilu. Taktiež je možné do systému kúrenia zabudovať automatický odlučovací ventil Spirovent, ktorý dokáže odstrániť 100% voľného vzduchu a až 99,6% vzduchu rozpusteného v systéme.

Aká je životnosť podlahového vykurovania?

Podlahové vykurovanie je bez údržbové. Životnosť je závislá od kvality použitých materiálov a technologických prvkov, ktoré odstraňujú nečistoty alebo vzduch zo systému. Napriek tomu, že rozdeľovače pre podlahové vykurovanie UNIVENTA majú v sebe zabudovaný systém pre zachytávanie oxidu železa, je dobré raz za dva roky skontrolovať rozdeľovače podlahového vykurovania a prípadne systém prečistiť. Pri použití polybutylénovej rúrky 17x2,5mm môže výrobca garantovať záruku na životnosť tejto rúrky 40 rokov. Reálna životnosť rúrky je oveľa vyššia (50-70 rokov), v závislosti od typu rúrky.

Za aký čas po zálievke betónu môžem uskutočniť povrchovú úpravu (dlažbu, laminátovú podlahu a pod.)?

Keramickú dlažbu je možné ukladať až po dokonalom vytvrdnutí betónu (betónová zmes – 21 dní, anhydrid – 7 dní). Pri prvom zákure môže dôjsť k dodatočnému vylučovaniu vlhkosti z betónovej mazaniny. Aby nedošlo k poškodeniu krytiny, doporučujeme zašpárovanie dlažby až po prvom dynamickom zákure (prvotné spustenie kúrenia).
Položenie drevenej, prípadne laminátovej alebo inej krytiny, ktorá vytvorí súvislý celok, je vzhľadom na nemožnosť úniku vlhkosti odporúčané až po dokonalom vysušení – teda až počas prevádzky podlahového vykurovania.

Aká je najvhodnejšia kombinácia podlahovka a radiátory – na poschodie alebo prízemie?

Najvýhodnejšie je rozhodnúť sa pre jeden systém vykurovania, nakoľko pri dvoch treba počítať s ďalšími nákladmi na zmiešavacie zariadenie. Rovnako sa tým znevýhodní použitie kondenzačného kotla. Ak je však predsa len požiadavka na kombináciu dvoch systémov, nie je to problém. Vo všeobecnosti je rozšírený názor prízemie vykurovať podlahovkou a na poschodí radiátormi. Opačné riešenie je však výhodnejšie. Všetky výhody podlahového vykurovania ako sú príjemná klíma, nízka prašnosť, priaznivé rozloženie teplôt a pod. sa uplatnia v miestnostiach, kde sa človek najčastejšie zdržiava – t.j. spálne, detská izba a pod.

Čo by mal spĺňať dobrý rozdeľovač na podlahové vykurovanie?

Rozdeľovač podlahového vykurovania je zariadenie, ktorého kvalita býva obyčajne dosť podceňovaná. Je potrebné si uvedomiť, že hoci je toto zariadenie z hľadiska mechanických prvkov pomerne jednoduché, náročné prevádzkové podmienky kladú dôraz predovšetkým na jeho kvalitu. Na trhu je v ponuke veľa typov rozdeľovačov čo sa týka konštrukčného riešenia a mnohí výrobcovia v snahe ušetriť predávajú rozdeľovače s veľmi tenkou hrúbkou steny, bez systému zachytávania oxidu železa a pod. Prax potvrdzuje, že hoci sú takéto rozdeľovače výrazne lacnejšie, môže dôjsť k mikroprasklinám v stenách rozdeľovača a úniku vykurovacej kvapaliny.
V našej ponuke sú rozdeľovače so systémom zachytávania oxidu železa, vyrobené z kvalitných materiálov, ktorých kvalita je overená rokmi.

Solar Collectors

Why to invest in more expensive collectors?

Currently, our market is infiltrated by collectors that, in terms of their quality, do not meet the requirements of high weather resistance. Manufacturers often misuse the fact that these products do not need to have the EU Certificate. Low-quality materials are often hidden under an "eye-catching" package. The life of the collector is therefore significantly reduced and the costs invested are not returned. The customer is usually attracted by a low price because the production cost of such collectors can not be compared with quality and expensive materials. After a few years, the insulation properties inside the collector are lost (insulation prevents heat transfer from the heated medium to the external environment - cooling of the heating medium occurs) and the efficiency is reduced by several tens of percent. The decision whether to invest in high-quality materials or low cost solar collectors is therefore the responsibility of the customer.

How many collectors for hot water heating per a house?

One Univenta AUGUSTA Solar collector is approximately estimated for two people (the average water consumption of 50 litres/person). There is also a good advice - the solar system should be optimally designed according to specific requirements due to the amount of water that should be heated to a certain temperature and the creation of reserves to overcome the days of low-intensity incident radiation. Avoid companies that try to convince customers that "just one - two collectors are enough" without the need to consider necessary information and make the calculation.

What is the maximum temperature a solar collector heats water to?

An average system in operation heats the water up to a temperature of 80 °C in summer months. It depends on the number of solar collectors in the system and the amount of water that needs to be heated. In winter months AUGUSTA Solar collectors can achieve an output temperature of up to 45º.

What should I do if my roof does not have an ideal inclination of 45 º and is not entirely favourable oriented to the north?

A simple solution in the case of an insufficient collector inclination is the use of a stainless steel structure that we make to order exactly according to customer's requirements. The disadvantageous orientation to the north is ideally solved by AUGUSTA Solar vacuum tubular collector where individual tubes can be directed in order to achieve the greatest gain from solar radiation.

Can solar collectors be used in winter for heating?

It should be particularly noted that the number of solar collectors is proposed based on the amount of water that must be heated to a given temperature. If the system was designed also for the family house heating (during winter months), solar collectors would reach several times higher performance in summer. It would be necessary to utilize heat somewhere - ideally for a pool. The investment in heating water heating for those who do not intend to build a pool is unnecessary.

What is the difference between flat and tubular collectors in terms of efficiency?

There are several differences. Flat collectors have good efficiency from spring to autumn. Mostly mineral wool is used as insulation. Such collectors can not be completely sealed. In the winter months condensation can occur inside the collector and the resulting water deteriorates insulation properties of mineral wool. Collector life is therefore significantly lower in comparison to vacuum tubular collectors. Vacuum tubular collectors are used year-round, as thermal insulation in this case is high vacuum (the principle of a "thermos flask") so there is no leakage of heat to the environment.

Send a Question

Did not you find the answer to your question? Ask us and we will reply as soon as possible

Kategória

Tell us your opinion

Would you recommend our brand UNIVENTA to a friend?

Certainly not Definitely yes

You may want to state reasons:

Contact us
Ohodnoťte nás