Download

Technické podklady

Na tejto stránke si môžete stiahnuť všeobecné obchodné podmienky, aktuálny cenník a programy pre návrh systémov UNIVENTA, technické podklady pre projektantov k jednotlivým systémom UNIVENTA.

Všeobecné obchodné podmienky


Cenník produktov UNIVENTA


Programy na stiahnutie

  • UNIVENTA Forfox - tabuľkový program pre výpočet tepelných strát, návrh vykurovania a solárneho systému


Zmluva pre projektantov


Projekčné podklady k produktom


Prospekty k produktom


Preberacie protokoly

Certifikáty

Na tejto stránke si môžete stiahnuť Vyhlásenia o zhode/Certifikáty k produktom:

Podlahové vykurovanie


Oceľové rúrky a tvarovky pre lisovanie


Pripojenie vykurovacích telies


Zmiešavacie zostavy, príslušenstvo kotolne


Solárne systémy


Podlahové konvektory


Zásobníky vody a akumulačné zásobníky


Expanzné nádoby


Kondenzačné kotle


Tepelné čerpadlá


Technické kvapaliny


Zoznam certifikátov EHPA partnerských montážnych firiem:

  • Klima-Term s.r.o.
  • Ing. Martin Mokroš
Napíšte nám
Ohodnoťte nás