DOTÁCIE

5. September 2018

Pomôžeme s dotáciami

Poradíme

Ďalšie kolá dotácií sú zatiaľ pozastavené, avšak začiatkom budúceho roka sa opäť môžeme tešiť na podporu zo strany EÚ v podobe dotácií na tepelné čerpadlá, solárne systémy a peletové kotle, ktoré ponúkame. V prípade, že si želáte informovať Vás o aktuálnych kolách, napíšte nám!

Dotácie v roku 2019

Viac o dotáciách sa dočítate na stránke zelenadomacnostiam.sk.

 logo ZelenaDomacnostiam-600px

Pomôžeme a poradíme Vám pri registrovaní žiadosti o dotácie alebo s informáciami o možnostiach získania dotácie na obnoviteľné zdroje – solárne kolektory alebo tepelné čerpadlá. Neváhajte a kontaktujte našu technickú podporu! - TU

Ak si neviete rady alebo nemáte čas na vybavenie dotácie, včas za Vás vyplníme formuláre!!! Formulár pre zaregistrovanie pre získanie dotácie za Vás vyplňte a pošlite nám ho na info@univenta.skFORMULÁR TU

 

Aká je výška dotácie? Akú dotáciu môžem získať?

- podrobnosti TU

 

Formuláre pre registráciu ako ZHOTOVITEĽ:

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe
uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu
podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný
domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných
fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými
podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk
UNIVENTA s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných
podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás