Kontaktujte nás +421 905 801 015

Kondenzačné kotle

Kondenzačné kotle
Kondenzačné kotle

Popis systému

Značka Geminox, jedna z prvých, ktoré vyvinuli technológie zamerané na šetrenie energie a ohľaduplné voči životnému prostrediu, ako je technológia využívajúca kondenzáciu, celkom prirodzene venuje pozornosť technológiám, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. V súčasnosti sa značka Geminox ešte aktívnejšie snaží rozvíjať kompletnú ponuku riešení spájajúcich vysoké výkony, úsporu energie a ekologické povedomie. Kondenzačné kotle Geminox poskytujú každodenné pohodlie a zároveň zachovávajú životné prostredie pre ďalšie generácie.

Kondenzačné kotle Geminox:

   • zariadenia s optimálnym výkonom a technológiou, ktorá umožňuje výrazné zníženie spotreby energie v porovnaní s bežnými kotlami alebo použitie prírodných obnoviteľných zdrojov energie;
  • koncepcie vychádzajúcej z trvácnych a recyklovateľných materiálov ako nehrdzavejúca oceľ, v čom je Geminox skutočným odborníkom. Tento materiál sa ľahko triedi a recykluje, a to podporuje trvalo udržateľný rozvoj;
  • postupu výroby, ktorý integruje maximálne ohľaduplný prístup k životnému prostrediu, napr. lakovacia linka v továrni je projektovaná tak, aby sa čo najviac obmedzil negatívny dosah na životné prostredie.logo Geminox

 

Farebný prospekt nájdte tu: Kondenzačné kotle Geminox

Rez kotlom Geminox THRsM75 DCSpaľovaním zemného plynu alebo propánu vzniká horením vodíku, ktorý je obsiahnutý v týchto plynoch, určité množstvo vodnej pary, ktorá spolu s oxidom uhličitým tvorí spaliny horenia. Pokiaľ sa tieto spaliny podarí ochladiť, dôjde ku kondenzácii obsiahnutej vodnej pary a k uvoľneniu kondenzačného tepla. Týmto spôsobom je možné dodatočne získať až 11 % účinnosti. Predpokladom je dokonalá technológia využívajúca uzatvorenú spaľovaciu komoru, pretlakové spaľovanie a špeciálny kondenzačný výmenník. Plynové kondenzačné kotle Geminox s unikátnym riešením technických parametrov zaručujú päť stupňov úspor plynu.

Prvý stupeň spočíva v kondenzácii, pri ktorej je zúžitkovaná i tá časť tepla, ktorá u konvenčných atmosférických kotlov inak uniká do komína. Toto dodatočne získané teplo je využité na predohrev vratnej vody z vykurovania.

Druhým stupňom je optimalizácia procesu spaľovania v celom výkonovom rozsahu kotla. Patentovaný kruhový horák s predzmiešavaním plynu so vzduchom zabezpečuje vysokú účinnosť spaľovania s minimálnym obsahom škodlivín. 

Tretím stupňom je adaptabilná ekvitermická regulácia integrovaná v riadiacej jednotke kotla Siemens LMS, ktorá zabraňuje zbytočnému vychladeniu stien objektu, optimalizuje tepelnú pohodu v dome a zvyšuje účinnosť celej vykurovacej sústavy. Nadštandardnú úsporu ponúkajú kondenzačné kotle pripojením solárnych kolektorov. Riadiaca jednotka LMS je pripravená na jednoduché rozšírenie vykurovacieho systému aj o ďalšie alternatívne zdroje.

Štvrtým stupňom je inteligentné riadenie otáčok nízkoenergetického obehového čerpadla triedy A. Táto funkcia výrazne znižuje teplotu vratnej vody v prechodných obdobiach a tým razantne rozširuje pásmo využitia kondenzácie. Nezanedbateľné je aj celkové zníženie spotreby elektrickej energie.

Piaty, najdôležitejší stupeň reprezentuje široká lineárna modulácia, umožňujúca rovnomerné vykurovanie objektu bez zbytočného cyklovania kotla. Nie je žiadnym tajomstvom, že počas ¾ vykurovacej sezóny plne postačuje 15–50 % nominálneho výkonu kotla. Všetky bežné kotly, na ktorých nie je možné znížiť výkon na tieto hodnoty pri zachovaní garantovanej účinnosti, sa teda stávajú na ¾ vykurovacej sezóny značne neekonomickými. Jednou z najsilnejších devíz kotlov THRs je práve schopnosť pracovať s maximálnou účinnosťou a bez cyklovania aj pri najbežnejších vonkajších teplotách v rozmedzí 5–15 ˚C. Táto prednosť sa najvýraznejšie prejavuje v moderných rodinných domoch. Dnešné novostavby majú obvykle tepelnú stratu okolo 10 kW. Podľa vyššie uvedených, v praxi overených zásad je teda potrebné na bežnú prevádzku takéhoto domu dosiahnuť štartovací výkon kotla menší než 3 kW. Pokiaľ nie je tento parameter splnený a kotol je prevádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so štartovacím výkonom okolo 6–8 kW absolvujú takýchto vypnutí a zapnutí až 40 000 ročne. Toto číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po prepočte na vykurovacie dni v roku to predstavuje jeden štart kotla každých 10 minút. Z praxe ale vieme, že ani minútové intervaly nie sú výnimkou. Správne zvolený kondenzačný kotol Geminox THRs nevykáže v novostavbe viac než 4 000 štartov ročne. Aj laikovi musí byť jasné, aký záver možno z týchto údajov vyvodiť.

Kondenzačné kotle Geminox THRs sa svojimi parametrami radia medzi najúspornejšie zariadenia na trhu.

 • Minimálny výkon výrazne ovplyvňuje ekonomiku prevádzky (zmenšienie počtu cyklov). Maximálny výkon zabezpečuje komfort vykurovania a prípravy teplej vody.
 • Pokiaľ uvažujeme s jednoduchým vykurovacím systémom (radiátory alebo podlahové kúrenie), je vhodným riešením kondenzačný kotol ZEM so základnou reguláciou.
 • V prípade kombinovaného vykurovacieho systému (radiátory + podlahové kúrenie) je optimálnym riešením kondenzačný kotol THRs v prevedení DC so základnou reguláciou.
 • Pre zložitejšie vykurovacie systémy s druhým zdrojom tepla (napr. teplovodný krb) alebo viacerými vykurovacími okruhmi, je vhodný kondenzačný kotol THRs v prevedení C a s vhodnou reguláciou z radu Albatros RVS.
 • Pre jednogeneračné bývanie sú obvyklé objemy zásobníka 48-75 litrov pre jednu kúpelňu alebo sprchový kút a 120 litrov pre dve kúpeľne.
 • Pre dvojgeneračné bývanie s jednou kúpeľňou na byt je žiadúci objem zásobníka aspoň 150 litrov.
 • V prípade nadštandardného objemu vane je požadovaný minimálny objem zásobníka aspoň 50% z objemu vane.
 • Pokiaľ bude teplá voda ohrievaná v solárnom zásobníku, je potrebné minimálny objem zásobníka zdvojnásobiť.

Aký kondenzačný kotol je pre Vás najvhodnejší sa poraďte s odborníkmi. Technické podklady nájdete tu.

kondenzačný kotol THRsKondenzačné kotle THRs

Sú pripravené aj pre najnáročnejšie aplikácie Už štvrtá generácia kondenzačných kotlov s označením THRs (Trés Haut Rendement – veľmi vysoká účinnosť) s riadiacou jednotkou Siemens LMS je určená všade tam, kde je dosiahnutie ideálnej tepelnej pohody s minimálnymi prevádzkovými nákladmi jednoznačnou prioritou. Vysoko kvalitné konštrukčné prvky kotla, ako sú napríklad patentovaný nerezový horák, nerezový veľkoplošný výmenník alebo nerezový zásobník teplej vody, dopĺňa najmodernejšia riadiaca jednotka Siemens LMS. Popri štandardných spaľovacích a bezpečnostných funkciách, riadi jeden aj viac vykurovacích okruhov vrátane prípravy teplej vody. Základným vybavením automatiky sú taktiež funkcie solárneho ohrevu, prípadná kombinácia s alternatívnymi zdrojmi alebo riadenie kaskád. Kondenzačné kotle THRs sú k dispozícii v týchto prevedeniach:

 • THRs C – jednookruhový kondenzačný kotol sólo (len na vykurovanie s možnosťou pripojenia externého zásobníka TÚV)
 • THRs M 75 H – kondenzačný kotol s integrovaným nepriamoohrevným nerezovým zásobníkom 75 litrov (horizontálne prevedenie)
 • THRs M 75 V – kondenzačný kotol integrovaným nepriamoohrevným nerezovým zásobníkom 75 litrov (vertikálne prevedenie)
 • THRs B 120 – kondenzačný kotol integrovaným nepriamoohrevným nerezovým zásobníkom 120 litrov (stacionárne prevedenie)

Rez kotlom Geminox THRs DCKondenzačné kotle THRs DC

Prevedenie THRs DC naviac umožňuje:

 • vykurovanie priameho vykurovacieho okruhu (obvykle radiátory)
 • vykurovanie zmiešavaného vykurovacieho okruhu (obvykle podlahové vykurovanie)
 • príprava teplej vody pre 1–2 kúpeľne s možnosťou cirkulácie
 • solárny systém prípravy teplej vody
 • možnosť ohrevu bazénu

Kondenzačný kotol THRs DC je špeciálne optimalizovaný na použitie v moderných domoch a je k dispozícii v týchto prevedeniach:

 • Kondenzačný kotol THRs DC nástenné prevedenie samostatného kotla pripraveného napr. do zostavy so solárnym zásobníkom
 • Kondenzačný kotol THRs M 75 H DC nástenné prevedenie s integrovaným zásobníkom 75 l
 • Kondenzačný kotol THRs B 120 DC stacionárne prevedenie s integrovaným zásobníkom 120 l
 • Kondenzačný kotol THRs SET DC kombinácia s externým smaltovaným alebo nerezovým zásobníkom TV

Kondenzačný kotol THRs DC je plne vybavený všetkými potrebnými hydraulickými a regulačnými prvkami vrátane kabeláže. Má zhodnú veľkosť so svojím štandardným variantom určeným pre klasické jednookruhové vykurovanie a je teda veľmi kompaktný. Toto riešenie prináša mnoho výhod, napríklad elegantný vzhľad, malé rozmery, urýchlenie montáže, elimináciu prípadných montážnych chýb. Zároveň znemožňuje použitie nevhodných hydraulických prvkov, ako obľúbené zmiešavacie rozdeľovače pre okruh podlahového vykurovania riadené termostatickou hlavicou. Vzhľadom na svoju konštrukciu nie sú tieto rozdeľovače v kombinácii s kvalitnými kondenzačnými kotlami vôbec schopné plniť svoju funkciu.

Napište nám
Ohodnoťte nás