Stropné chladenie

Stropné chladenie
Stropné chladenie Stropné chladenie Stropné chladenie

Popis systému

Princípom stropného chladenia je odvádzanie tepla prostredníctvom chladiacej vody z priestoru (nechladí sa miestnosť prostredníctvom vzduchu). Stropné chladenie najskôr ochladzuje strop, potom steny, podlaha, osoby a predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr (od plôch, predmetov).

Strop sa ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.

Priemerný  chladiaci výkon stropného chladenia je 65 W/m2 pri tepelnom spáde max. 3K a konštantnej teplote chladiaceho média 15 °C (výkon závisí od konštrukcie stropu a teploty chladiaceho média).

Možnosti použitia stropného chladenia:

 • Kancelárske priestory
 • Obytné priestory
 • Zdravotníctvo
 • Obchodné domy
 • Odbavovacie priestory na letiskách
 • Objekty s vysokou tepelnou záťažou

Farebný prospekt k stropnému chladeniu nájdete tu.

 • Kombinácia so všetkými existujúcimi spôsobmi vetrania
 • Nízka hladina hluku (nehlučný systém)
 • Veľká tepelná zotrvačnosť
 • Rýchla reakčná schopnosť chladiaceho systému na zmenu záťaže
 • Nepatrné vírenie prachu – vhodné pre alergikov
 • Šetrí náklady na energiu a prírodné zdroje
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Rovnomerné rozloženie teplôt – samoregulačný efekt
 • Nenarúša vzhľad interiéru

Päť vrstvová rúrka UNIVENTA PE-RT Ø16x1,8 mm je určená pre rozvody stropného chladenia. Jadro rúrky z teplotne odolného polyetylénu je zabezpečené proti difundácii kyslíka špeciálnou chemickou úpravou EVOH. Povrch rúrky je chránený polyetylénovým obalom.

rúka 8x1 mm

Päť vrstvová rúrka UNIVENTA PE-RT Ø8x1 mm rovnakého zloženia, je určená pre samotné chladiace plochy (registre).

Záruka na rúrku PE-RT - 10 rokov - záručný list tu

Pri návrhu stropného chladenia je nutné počítať s konvenčným vetraním (konštantné zásobovanie priestoru čerstvým vzduchom). Pri chladení priestoru je potrebné dbať na to, aby rýchlosť vzduchu nebola viac ako 0,2 m/s (inak sa nedostaví priestorová klíma). Tento systém sa dá prevádzkovať s teplotami vody, ktoré sa nachádzajú blízko požadovanej teploty priestoru.

 • aby sa predišlo tvoreniu kondenzátu, musí byť stropné chladenie dimenzované tak, aby teplota vstupnej vody bola vždy nad teplotou rosného bodu - stropné chladenie má teda obmedzený chladiaci výkon (viď. výkony na nasledujú cej strane)
 • potrebná výška podhľadovej konštrukcie pri systéme sádrokartónových stropov je 5 - 20 cm
 • v prípade systému stropného chladenia na omietku, je doporučená hrúbka omietky 2 cm (od rúrky smerom do miestnosti)
 • maximálna dĺžka chladiacej rúrky stropného chladenia ø8x1mm je 50-60 m na 1 m aktívnej chladiacej plochy
 • maximálna veľkosť aktívnej chladiacej plochy na jednu vetvu rozvodnej rúrky ø16x1,8 mm je 20 m
 • na rozdeľovač (podľa počtu okruhov rozdeľovača) je možné pripojiť 2 až 5 rozvodných rúrok dimenzie ø16x1,8 mm pre jednotlivé okruhy aktívnej chladiacej plochy (t.j. 100 m aktívnej chladiacej plochy)
 • umiestnenie rozdeľovača pre stropné chladenie situovať tak, aby vzdialenosť pripojovacích rúrok k aktívnym chladiacim okruhom bola približne rovnaká. Pri umiestnení na strope je treba dbať na to, aby odvzdušňovací ventil bol namontovaný na najvyššom mieste
 • z hľadiska hydraulického pripojenia sa odporúča zapojenie rozvodných vetiev okruhov podľa Tichelmana z dôvodu rovnakých tlakových strát a rovnomerného rozdelenia prietokov - prívod najkratšej vetvy pripojiť na prvý vývod rozdeľovača a spiatočku najkratšej vetvy na posledný vývod zberača
 • každá vetva musí byť vybavená regulačným ventilom s termopohonom
 • snímač rosného bodu musí byť umiestnený v každej miestnosti na najchladnejšom mieste (obyčajne tam, kde je prívod chladiacej vody) vylúči sa tvorba kondenzátu. 1 kus max. pre 20 m plochy.
 • v miestnosti musí byť vždy zabezpečené vetranie upraveným vzduchom t = 23 - 26 oC dimenzovaním na hygienické minimum
 • ak chladiace rúrky stropného chladenia hlavných vetiev prechádzajú inými miestnosťami, ako tie čo sú chladené, odporúča sa tieto rúrky zaizolovať paropriepustnou izoláciou.
 • uložením izolačného materiálu hrúbky 2 - 3 cm nad chladiace registre sa zníži vyžarovanie smerom nahor, čím sa zvýši reakčná schopnosť stropu pri vykurovaní systémom stropného chladenia je teplota vykurovacej vody v zafrézovaných rúrkach sadrokartónu obmedzená na 40 oC (vyššia teplota narúša štruktúru sadrokartónu)
 • systém stropného chladenia je možné plniť pitnou vodou bez akejkoľvek predbežnej úpravy (prípadne je vhodné vodu prefiltrovať). Taktiež je možné plniť systém monopropylénglykolom.

Podrobnú dokumentáciu s stropnému chladeniu nájdete tu.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás